Specjalizujemy się w projektowaniu konstrukcji stalowych i żelbetowych obiektów:

 • przemysłowych,
 • sportowych,
 • socjalno-biurowych i użyteczności publicznej,
 • logistycznych,
 • usługowych,
 • dla przetwórstwa rolniczego,
 • dla hutnictwa.

Przygotowujemy także rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych.

Do zakresu działalności naszego biura należy także kompleksowe projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujące:

 • architekturę,
 • konstrukcję,
 • instalacje,
 • docieplanie ścian,
 • lekką obudowę,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii technicznych z zakresu budownictwa,
 • prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich,
 • rzeczoznawstwo budowlane.

W zakres naszych prac projektowych wchodzą: projekty budowlane (do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), projekty wykonawcze (niezbędne dla realizacji inwestycji), rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych.