BUDOWLANE BIURO INŻYNIERSKIE ERECTA 2 SP Z O O

Ul. Krakowskie Przedmieście 12
00-325 Warszawa

Telefony
(22) 826 65 91
(22) 827 15 62

Fax
(22) 826 79 06

Adresy e-mail
Biuro biuro(at)erecta.pl
Marketing jaroslaw.lojko(at)erecta.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer Regon: 012812533
Numer NIP: PL 525-19-75-606
Numer KRS: 0000051570