Specjalizujemy się w projektowaniu konstrukcji stalowych i żelbetowych obiektów:

 • przemysłowych,
 • sportowych,
 • socjalno-biurowych i użyteczności publicznej,
 • logistycznych,
 • usługowych,
 • dla przetwórstwa rolniczego,
 • dla hutnictwa.

Przygotowujemy także rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych.

Znaczącym zakresem działalności naszego biura projektowego kompleksowe projektowanie inwestycji tj. od przedstawienia, koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-użytkowej wraz z projektem zagospodarowania terenu, poprzez kolejne stadia opracowania dokumentacji tj. projektu budowlanego dla celów uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz wielobranżowych projektów wykonawczych.

W zakres kompleksowego projektowania inwestycji wchodzi również projektowanie:

 • architektury,
 • konstrukcji,
 • instalacji,
 • docieplania ścian,
 • lekkiej obudowy,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii technicznych z zakresu budownictwa,
 • prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich,
 • rzeczoznawstwo budowlane.

W zakres naszych prac projektowych wchodzą: projekty budowlane (do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), projekty wykonawcze (niezbędne dla realizacji inwestycji), rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych.

Biuro od lat współpracuje z klientami zarówno instytucjonalnymi jak i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, co potwierdzają otrzymane referencje.