Wykaz, wykonanej przez biuro projektowe ERECTA 2 w ostatnich latach dokumentacji projektowej, związanej z przebudową, remontem i modernizacją obiektów:

2009 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Święcicach. Przebudowa południowej części obiektu do składowania krótko życiowych odpadów promieniotwórczych w Różanie ; pow. ok 713 m2 ; kub. ok. 6 300 m3

2009 r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Nadbudowa i przebudowa budynku warsztatowego na cele biurowe; kubatura ok. 3800m3

2010 r.-2011 ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Konstrukcja hali pośredniej stalowni; pow. ok. 1960m2; kubatura ok. 60 000m3

2012 r. Essilor Optical Laboratory Polska Warszawa
Remont I przebudowa części hali magazynowej na terenie Żerań Park w Warszawie; pow. ok.2200m2

2013 r. Zakład produkcyjny Weber Saint Gobain
Przebudowa i wzmocnienie konstrukcji stalowej wieży dla suchych zapraw, związana ze zmianą
technologii produkcji zapraw ; pow. ok 620m2

2013 r. RWE Stoen Operator
Budowa stalowej hali magazynowej wraz z infrastrukturą ,na terenie RWE przy ul. Nieświeskiej w
Warszawie; pow. ok.585m2; kub. ok. 3250m3

2014 r. i 2015 r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa obiektów Zakładu Naprawy Tramwajów przy ul. Siedmiogrodzkiej w Warszawie,
jako podwykonawca innej Firmy . Zadanie inwestycyjne 1.

2015 r. ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Remont dwóch kondygnacji budynku biurowego przy ul. Kasprowicza w Warszawie