Our Location

Hello!

Address

Ul. Krakowskie Przedmieście 12
00-325 Warszawa
Regon: 012812533
NIP: PL 525-19-75-606
KRS: 0000051570

Phone

(22) 8266591
(22) 8271562

Fax

(22) 8267906

Kontakt

Dane kontaktowe

 

Biuro Projektowe Erecta 2 Sp. z o. o.

Ul. Krakowskie Przedmieście 12
00-325 Warszawa

 

Telefony
(22) 826 65 91
(22) 827 15 62

Fax
(22) 826 79 06

 

Adresy e-mail
Biuro biuro@erecta.pl
Marketing jaroslaw.lojko@erecta.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer Regon: 012812533
Numer NIP: PL 525-19-75-606
Numer KRS: 0000051570